Ramsele Släktforskarförening

Den nya föreningen startade som släktforskarförening 2013.

Idag är medlemmarna också aktiva som bygdeforskare. Det pågår dokumentation av byar och gamla färdvägar, men också av traktens knektar och båtsmän samt barnhusbarn som placerats inom området.

Vi arbetar också med gamla foton från trakten som ska identifieras och dokumenteras. Tanken är att skapa en digital bilddatabank som blir tillgänglig i Forskarsalen och i Hembygdsföreningens arkiv.

Vi använder oss av och fördjupar ofta vår forskning genom Lantmäteriets Historiska kartor och tillhörande protokoll, t.ex. 1800-talets Laga Skiften av byarna.

Forskarföreningen, som vi numera kallar oss, har sin samlingspunkt i den gediget utrustade Forskarsalen på Ramsele Konferens & Forskarcentrum.

Ibland har vi ett gemensamt program för dagen eller så forskar var och en på egen hand. Fördelen är att det även då finns någon annan på plats att rådgöra med.

Forskarföreningen samarbetar med Ramsele Konferens & Forskarcentrum och hjälper huset med uppdragsforskning och omhändertagande av forskargäster.

Vi samarbetar också med Ramsele Hembygdsförening.

Alla studiecirklar anordnas tillsammans med Studiefrämjandet.

I Forskarsalen

I Forskarsalen finns tillgång till ett antal datorer. På datorerna har du Riksarkivets hela Digitala Forskarsal https://sok.riksarkivet.se/

Där finns också ett stort antal databaser om olika yrkesgrupper och befolkningen i stort samt material som forskarföreningens medlemmar tagit fram.

Förutom datorerna och allt innehåll på dem finns ett antal microkortsläsare.

Det gamla arkivet med microkort innehåller hela Sveriges alla kyrkoböcker sam svenskspråkiga delar av Finland och Ryssland. Vi har också domstolsarkivet från hela landet samt militärrullor och emigration.

Utöver detta finns också ett bibliotek i huset som innehåller mycket material av intresse för den som forskar.

Försäljning

I receptionen finns försäljning av en mindre mängd handböcker för forskare.

Man kan också köpa antavlor för att fylla i på egen hand.  Exempel på antavlor finns uppsatta på väggen i Forskarsalen.

Om du vill ha hjälp att göra en antavla kan du få kostnadsförslag genom receptionen.

 

 

 

Häften som finns till försäljning i receptionen