Nybörjarkurs släktforskning

Kursen startar under hösten eller vintern 2017 vid minst tre deltagare. Den kan förläggas på dag- eller kvällstid.  Intresseanmälan kan göras till rolf.sahlberg@home.se 

Cirkelledare: Rolf Sahlberg

Fördjupningskurs forskning

Fördjupningskursen startar när intresse finns. Även här behövs minst tre deltagare och den kan förläggas på dag- eller kvällstid.

Innehållet formas efter deltagarnas behov och önskemål. 

Cirkelledare: Rolf Sahlberg

Pågående cirklar:

Kamratcirkel i Marknadsförening av föreningen.

Studiecirkel i Foto – identifiering och dokumentation av gamla foton från trakten.

Alla cirklar anordnas i samarbete med Studiefrämjandet i Sollefteå.