Sockenstämman 2011

Under Ramsele-Edseleveckan hölls en sockenstämma i Ramsele Konferens & Forskarcentrum där besökarna fick en inblick i dåtidens samhälle. Bengt -Erik Näsholm och Sune Menker hade samlat historiskt material i forskarsalen från 17-1800 talet när Ramsele pastorat sträckte sig från Helgum i söder till Tåsjö i norr.

Kyrkan var den tidens upplysningscentral där kungörelser och pålysningar skedde efter gudstjänstens slut, med allt från när konungens befalningshavare (landshövding) baron Örnsköld kom till bygden. (hos honom kunde man klaga på saker man var missnöjda med) Eller upplysning när det skulle ske auktion på kronolaxfisket i forsen.

Till frågan om att förre länsman Nylander kan flyttas till en annan by där fullt antal barn kan finnas och där mot betalning hålla skola i minst 6 veckor.

Efter Gudstjänstens slut samlades bygdens innevånare till sockenstämma som var den  tidens beslutande möte i bygden. Deltagare vid stämman var de som hade ett seland (skattetal).

Ärenden som avgjordes vid stämman var allt från fattigvårdshjälp, upprustning av prästgården, att skaffa en bro eller färja över Faxälven. eller att skaffa en ny skräddare (hantverkare) till bygden.

Rena personärenden förekom också såsom när pigor deltagit i “lönskaläge” och därefter tvingas tigga mat till sig och barnet och därmed besvärade bygdens invånare.

Eller när bonden Jacob Persson i Lövlund inför stämman berättade att hustrun Brita Märta och barnen vänt sig mot honom och smädat honom för att vara lat. Hustrun Märta hade dessutom tagit hans kläder så att han inte kunde gå i kyrkan, ej hellre givit honom föda, samt gömt nycklarna.

Jacob beklagade sig hos svärfar som intygade Märtas bekymmersamma levene. Sockenmännen kunde dessutom styrka att många sett att Märta tycktes föreda att i uthus och vid andra tillfällen umgås med drängen i stället för sin man.

Stämman uppmanade därför Jacob och Märta att försonas och överlät därefter ärendet till kyrkorådet.

Skamstocken användes fram till 1841 straffet att sitta i stocken utdömdes av kyrkorådet.

Från vänster: Klockare Ulf Sidén, Pastorn Bengt-Erik Näsholm och Sockenskrivare Sune Menker. Sockenstämman ersattes 1863 av kommunalstämman numera kommunfullmäktige.